Tag-arkiv: Digitalisering

Vidensarbejdere har brug for en industriel revolution

Timothy Morey og Roberto Veronese bringer i et fælles blogindlæg “Knowledge Workers Need an Industrial Revolution” en argumentation for, at vi medarbejdere med videnstungt arbejde bør imødese en snarlig revolution af den måde, vores arbejde er tilrettelagt. Fx skal stadigt mere intelligent software hjælpe den enkelte i arbejdet med at inddrage validerede, opdaterede data fra ét system direkte i et andet – og lære præferencer og arbejdsmønstre, så værktøjerne selv foreslår hele sekvenser af opgaver og sætninger, når der er tale om standardopgaver.

information work needs its version of the automation that enhanced the productivity and output of individual craftspeople in the industrial revolution. …
Done right, the impact of automating the orchestration of information work will be just as dramatic.
Morey & Veronese

Jeg hilser gerne revolutionen velkommen – men der er naturligvis en række forbehold i forhold til fx kompetencer og arbejdsforhold, som bør afklares først – i den enkelte virksomhed overfor dens medarbejdere såvel som strukturelt ift. fx overenskomster.

Hvad tænker du – giver en revolution af vores arbejdsmetoder og -værktøjer mening i effektiviseringens hellige(!?) navn?